Audyt trenera FHO PHA

Uzyskaj certyfikat FHO PHA org.uk

Decydując się na audyt oraz uzyskanie certyfikatu naszej organizacji - otrzymujesz 3 w 1:


- certyfikat z poświadczeniem Trusted Company

- certyfikat z poświadczeniem uprawnień zawodowych

- certyfikat z poświadczeniem tytułu zawodowego Teacher/Trainer UK


z uwzględnieniem rejestracji w brytyjskich bazach jednostek szkoleniowych.


Jako zaufany i wiarygodny trener dołącz do naszej grupy legalnych instruktorów!


OTRZYMAJ CERTYFIKACJE FHO PHA

DOŁĄCZ DO AUTORYZOWANEJ LISTY TRENERÓW W WIELKIEJ BRYTANII


CERTYFIKOWANY AUDYT TRENERSKI - zgłoszenie do programu certyfikacji FHO PHA


Nasi konsultanci z biura FHO PHA skontaktują się z Państwem po wpłaceniu właściwej kwoty wg wybranego audytu. Wpłacona kwota nie gwarantuje uzyskania certyfikatu, jeżeli w dostarczonych nam dokumentach pojawią się nieprawidłowości lub brak właściwego upoważnienia do prowadzenia szkoleń. Aby przystąpić do audytu, nalezy przygotować właściwe dokumenty o których poinformujemy po wysłaniu formularza zawartego poniżej.

Po dostarczeniu nam właściwych kopii dokumentów wg wykazu, porzystąpimy do weryfikacji, która rozpocznie proces audytu w zakresie nadanych uprawnień i sprawdzenia legalności dokumentów. Podczas całego audytu, będziemy Państwa informować o poszczególnych krokach i o ostatecznej decyzji nadania oficjalnego certyfikatu zaufania i rejestracji trenera w brytyjskich bazach danych. Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówieniowego:


 
 
 
Audyt trenera z uprawnieniami 150GBP
Audyt akademii szkoleniowej 299GBP
Uzyskanie zezwolenia i kurs trenera 900GBP
 
 
 
 
 
 

Certyfikat zaufania to prestiż w Twojej Akademii


Podejmując współpracę z FHO PHA jako trener, jako firma szkoleniowa lub jako partner biznesowy, otrzymujesz przywilej w zakresie: wymiany informacji handlowo-usługowych, otrzymujesz możliwość wsparcia marketingowego oraz w reklamie podczas eventów, szkoleń i pokazów, dodatkowo pozyskujesz nowych klientów oraz odbiorców usług ale najważniejszy jest fakt, że znajdujesz się na liście certyfikowanych i zaufanych partnerów naszego Stowarzyszenia FHO PHA co potwierdza nie tylko wiarygodność na rynku ale tworzy wspólnie z nami grupę najlepszych specjalistów w branży, którzy sukcesywnie wspierają działania fryzjerów w UK.


- First Hairdressing Office & Polish Hairdresser's Association in UK -